Authors and Credits

Package Contributors

 • AnguseZhang

 • baohan

 • bwang-ecnu

 • denghuilu

 • frankhan91

 • GeiduanLiu

 • gzq942560379

 • Han Wang

 • haidi-ustc

 • hlyang1992

 • hsulab

 • iProzd

 • Jiequn Han

 • JiabinYang

 • jxxiaoshaoye

 • Linfeng Zhang

 • marian-code

 • njzjz

 • Nick Lin

 • pkulzy

 • Shaochen Shi

 • tuoping

 • wsyxbcl

 • Xia, Yu

 • Ye Ding

 • Yingze Wang

 • Yixiao Chen

 • YWolfeee

 • Zhanlue Yang

 • zhouwei25

 • ZiyaoLi

Other Credits

 • Zhang ZiXuan for designing the Deepmodeling logo.

 • Everyone on the Deepmodeling mailing list for contributing to many discussions and decisions!

(If you have contributed to the deepmd-kit core package and your name is missing, please send an email to the contributors, or open a pull request in the deepmd-kit repository)